| สะอาดและสวย ร่ำรวยยิ้มหวาน บริการเป็นหนึ่ง เข้าถึงชุมชน..
เบอร์โทรศัพท์ภานในโรงพยาบาลน้ำปาด
อันดับ สถานที่ หมายเลข   อันดับ สถานที่ หมายเลข
  ตึกผู้ป่วยนอก     อาคารสนับสนุน
1 ห้องบัตร 100   32 ห้องตรวจแยกโรค 401
2 ห้องตรวจ 1 101   33 ห้อง LAB 402
3 ห้องตรวจ 2 102   34 ห้องซัพพลาย 403
4 ห้องตรวจ 3 103   35 โรงครัว 404
5 ห้องตรวจ 4 104   36 ห้องประชุมเวชฯ 405
6 หน้าห้องตรวจ 105   37 ซักฟอก 406
7 ห้องเก็บเงิน 106   38 คลังพัสดุ 407
8 ห้องยา 107   39 ซ่อมบำรุง 408
9 สกรีน 108     ตึกผู้ป่วยใน 1
10 ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 109   40 ห้องพิเศษ 1 301
11 พขร. 110   41 ห้องพิเศษ 2 302
12 ER 111   42 ห้องพิเศษ 3 303
13 พ.ร.บ 119   43 ห้องพิเศษ 4 304
14 หัวหน้ากลุ่มการ 114   44 ห้องพิเศษ 5 305
15 ห้องผู้อำนวยการ 115   45 ห้องพิเศษ 6 306
16 ห้องทันตกรรม 116   46 ทำการพยาบาล1 307
  อาคาร 10 เตียงเดิม   47 ทำการพยาบาล2 308
17 ห้องกายภาพบำบัด 201     ตึกผู้ป่วยใน 2
18 ห้องอัลตร้าซาวด์ 202   48 ห้องพิเศษ 1 331
19 ห้องผ่าตัด 203   49 ห้องพิเศษ 2 332
20 ห้องคลอด 204   50 ห้องพิเศษ 3 333
21 คลินิคเวชปฏิบัติ 205   51 ห้องพิเศษ 4 334
22 จิตเวช 206   52 ห้องบริหาร 335
23 กลุ่มงานเวชปฏิบัติ 207   53 การเงิน 336
24 ห้อง X-RAY 208   54 ธุรการ 337
25 ห้องงานประกันสุขภาพ 209   55 พัสดุ 338
           
  อาคารแผนไทย        
26   701        
27   702        
28   703        
29 ห้องแพทย์แผนไทย 704        
30   705        
31   706        
 

หน้าหลัก | บริการทางการแพทย์ | บริการสำหรับผู็ป่วย | น้ำปาด PORTAL | ติดต่อสอบถาม

Copyright © 2015 Nampad. All rights Reserved.