ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่

ขอเผยแพร่ข้อมูล แบบ สขร.1  ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1

12 ก.พ.2562 12 ก.พ.2562 - 12 พ.ค.2562

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

7 ก.พ.2562 7 ก.พ.2562 - 30 ก.ย.2562

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร "ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

22 ม.ค.2562 22 ม.ค.2562 - 11 ก.พ.2562
 

โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน้ำปาด ปี 2562

21 ม.ค.2562 21 ม.ค.2562 - 28 ก.พ.2562
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,พนักงานธุรการ

21 ม.ค.2562 21 ม.ค.2562 - 29 ม.ค.2562
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลน้ำปาด

14 ม.ค.2562 14 ม.ค.2562 - 17 ม.ค.2562
 

เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลน้ำปาด ไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

9 ม.ค.2562 9 ม.ค.2562 - 30 ก.ย.2562
 

โครงการดำเนินงานตามชุดบริการ ป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี (RRTTR) รพ.น้ำปาด ปี 2561

2 ส.ค.2561 2 ส.ค.2561 - 31 มี.ค.2562
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)และลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด

26 ธ.ค.2561 26 ธ.ค.2561 - 9 ม.ค.2562
 

แจ้งมติงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562

25 ธ.ค.2561 25 ธ.ค.2561 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

24 ธ.ค.2561 24 ธ.ค.2561 - 30 ก.ย.2562
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

3 ธ.ค.2561 3 ธ.ค.2561 - 4 ธ.ค.2561
 

ประกาศโรงพยาบาลน้ำปาด เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง "พนักงานช่วยเหลือคนไข้"

19 พ.ย.2561 19 พ.ย.2561 - 30 พ.ย.2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 พ.ย.2561 1 พ.ย.2561 - 7 พ.ย.2561
 

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประการศผลสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานเปล

28/09/2561 28/09/2561 - 04/10/2561
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

27/09/2561 27/09/2561 - 03/10/2561
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรลุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานเปล

17/09/2561 17/09/2561 - 28/09/2561
 

แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561
 

การรวมกลุ่มผลประโยชน์ทับซ้อน

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561
 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2561

11/06/2561 11/06/2561 - 30/10/2561