| สะอาดและสวย ร่ำรวยยิ้มหวาน บริการเป็นหนึ่ง เข้าถึงชุมชน..

ประกาศ/ประกวดราคา

เรื่อง
วันที่ประกาศ
ระยะเวลาเผยแพร่
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ซื้อยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา
28 พ.ค. 2561
28 พ.ค. 2561 - 28 ก.ค. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561,ซื้อเครื่อง X-RAY ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน
23 พ.ค. 2561
23 - 30 พ.ค. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 พ.ค. 2561
10 - 24 พ.ค.2561
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
4 พ.ค. 2561
4 - 11 พ.ค.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
1 พ.ค. 2561
1 - 7 พ.ค.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
19 เม.ย. 2561
19 - 3 พ.ค.2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 มี.ค. 2561
13 - 27 มี.ค.2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
19 เม.ย. 2561
19 - 30 เม.ย.2561
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงข่ายข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2561
5 - 9 เม.ย.2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
4 เม.ย. 2561
4 - 8 เม.ย.2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงข่ายข้อมูล
4 เม.ย. 2561
4 - 8 เม.ย.2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโณงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2
2 เม.ย. 2561
2 - 12 เม.ย.2561

หน้าหลัก | บริการทางการแพทย์ | บริการสำหรับผู็ป่วย | น้ำปาด PORTAL | ติดต่อสอบถาม

Copyright © 2015 Nampad. All rights Reserved.